Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia© Integrált képzés

Bővebben az epigenetikáról

Régi vitatéma, hogy az öröklődés vagy a tanulás élvez-e prioritást, melyiknek van elsőbbsége. A tudományos meghatározás szerint az epigenetika azokkal az öröklődő változásokkal foglalkozik, melyek nem járnak a DNS szekvencia megváltozásával. A DNS átörökítő szerepéről már sokat tudunk, de nem derült fény arra, hogy hol rejtőzik a DNS-ben nem kimutatható, de mégis továbbadódó betegségek, problémák oka. Vannak olyan jelenségek, melyeket kísérletek során kutatva a tudósok arra a megállapításra jutottak, hogy forrásuk a testben van, de mégsem a génekben kódolt.

A DNS-hez kapcsolódó metilációs mintázat vizsgálata adta meg a kérdésekre a választ. Ez a metilációs mintázat környezeti, külső és belső hatásokra változik, ez a változás mérhető. A több évtizedet átölelő, kisebb szociális és családi közösségek vizsgálatára kiterjedő kutatások során kiderült, hogy pl. az egyik családtagnál – életkörülményeinek megváltozása következtében kiváltódott – metilációs mintázat változás leképeződött bizonyos idő elteltével a többi családtagnál is. Így kiderült például, hogy családtagunk sorsában nem csak lelkileg osztozunk, de testünkben, fizikai létünkben is követjük őt. Tudományos bizonyíték született arra, hogy nem csak fogantatásunkkal kapunk információkat szüleinktől, generációs vonalunktól, az információfelvétel és testi beépítése az élet későbbi szakaszában is megtörténik. (Tehát pl. az örökbefogadott gyermek „örökölheti” a genetikailag idegen nevelőszülők által átélt traumák testi leképeződését.)

Természetesen felmerül a kérdés hogyan is adódhatnak át mindezek az információk. A tudomány erre még keresi a választ, pedig ott van körülöttünk, igen, ott rejtőzik a bennünket kürölvevő morfogenetikus mezőben, abban az információs térben, melynek része a kollektív tudattalan, a nemzeti, családi, és személyes tudattalan. Mindaz, ami valaha velünk történt, amit generációs őseink átéltek, amit más dimenziómintában megtapasztaltunk ott van körülöttünk, hatást gyakorol életünkre, gondolatainkra, érzelmeinkre. Ezzel az információs térrel dolgozunk amikor a Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia protokollja alapján oldásokat végzünk.

Az izomtesztelés a Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológiában elsősorban nem funkcióvizsgálati mód, hanem direkt információ-szerzési eszköz.

A Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia© nem egészségügyi és nem pszichológiai módszer, nem célja betegségek kezelése, nem egészségügyi és nem pszichológiai szolgáltatás, művelése nem tartozik az egészségügyi, sem a pszichológiai tevékenységek körébe!

TEK Kineziológia© képzés felépítése

TEK I. szint:
TEK I/A.

A kineziológia fogalma, lényege, a TEK© Kineziológia meghatározása. Epigenetikai alapok. TEK© anamnézis: információfeltárás a klienssel, az első találkozás. Izomtan - elmélet, gyakorlat. Cook energetikai gyakorlat. Neuroliphatikus és neurovascularis területek a kineziológiában, ezek beazonosítása, korrigálása. Hipertóniás és hipotóniás izmok. Előtesztek, tesztelés a négyfejű combizmon és az elülső deltaizmon. Információtesztelési gyakorlat. Az Öt elem és az Alarmpontok a kineziológiai rendszerekben, lokalizáció, gyakorlat.
TEK© Kineziológiai alaptechnikák: Előtesztek, NV pontinformációk, Kormunka, Információtárolás, Blokkpont, Érzelmi Stresszoldási Technikák.
TEK© Protokoll – általános TEK© oldási módszer: Anamnézis, Blokkpont, Kormunka, Energetikai és Érzelmi korrekciók - ezzel az oldási menettel a hallgató képes lesz bármely - tesztelhető életkorú/állapotú kliens problémáival hatékonyan foglalkozni.
Legfontosabb Stresszes Kapcsolatod – LSK – oldása: Az oldás során feltérképezzük a kliens élet- és kapcsolatrendszerét, korrigáljuk leginkább megterhelő kapcsolatait – legyen az személyek közötti, önmagával kapcsolatos, vagy akár egy életmintával összefüggő –, s így, a mintegy 3-4 alkalmat felölelő oldási sorozat végére életének több kritikus, megoldatlan területén tapasztalhat a kliens pozitív változást.
Jelentkezés feltétele: nincsen

TEK I/B.

Kineziológiai genetika - epigenetika, stressz. Epigenetikus Mintázat.
Generációs Térkép és Mintakövetési Analízis: „Generációs Oldás” - Speciális oldási menet, melynek során a tanácsadó kliensével együtt elkészíti annak Generációs Térképét (Generation Map) minimálisan 3-4 oldásra elosztva, felhasználva ehhez a személyes emlékezet, a családi fényképek, és az izomtesztelés által nyújtott információkat. Az oldás kormunkában és generációs térképen történik. A mintaként követett, a morfogenetikus mezőben továbbadódó generációs viselkedés-, esemény-, életút- és sorsválasztási modellek felszínre hozatala és oldása az eljárás célja.
Jelentkezés feltétele: TEK I/A. elvégzése.

TEK II. szint:
ReKonstrukciós Kineziológia 1.

A Rekonstrukciós Kineziológia modulok segítenek abban, hogy a hallgató önmagára találjon, hogy megtalálja helyét és feladatát az életben; átlássa a sorsát uraló erőket, eseményeket; s feloldódjanak azok a blokkok, melyek akadályozzák mindebben. Fregmentációs és Letapadásos mintázatok akadályozzák jelenbeli hatékony működésünket és a sikeres jövő megteremtését. Mindezek származhatnak jelenbeli életünk (fogantatástól a jelenig) mintáiból, de az őseink által hordozott és a generációs vonalon átívelő megoldatlan konfliktusokból is. Olyan életfeladatok, amelyeket meg kell oldanunk, fel kell dolgoznunk, mert ha nem tesszük meg, akkor krónikus energetikai labilitást okozva befolyásolják fizikai, szellemi, lelki egészségünket. A vissza-visszatérő, ismétlődő élethelyzetek, kapcsolati tévedések (miért mindig ugyanolyan férfit/nőt választunk magunknak, miért bénulunk le újra és újra egy adott kihívás esetén, stb.) arra utalnak, hogy egy régi, mindmáig megoldatlan programot hordozunk magunkban. Fregmentáció: Egy adott élethelyzet következményként a továbbiakban nem tudunk megfelelően, adekvát módon reagálni bármely élethelyzetünkben, mert átlátási, meglátási, tisztánlátási, döntéshozatali képességünk korlátozottá vált. Letapadás: beleragadunk egy élethelyzetbe és valahányszor később hasonló szituációba kerülünk, a régi mintának megfelelően reagálunk.
Ezek a minták két módon alakulnak ki életünkben: Egy adott trauma idején letörik rólunk egy részünk, elveszítjük énünk egy szeletét, fregmentáció, azaz törés következik be. Elhagyjuk énünk egy-egy részét, gyötrelem, fájdalmas elválás, keserű halál, szenvedésteli szerelem, fizikai fájdalom hasít le rólunk valamit, vagy ragaszt a múltbéli eseménybe. Következményként nem tudunk megfelelően reagálni egy adott élethelyzetben, nem úgy viselkedünk ahogyan az igazi, valós önmagunkból adódna.Letapadás akkor következik be, ha beleragadunk egy élethelyzetbe és valahányszor később hasonló szituációba kerülünk, ugyanúgy reagálunk, mint az eredeti traumatikus helyzetben, lehet, hogy mint egy gyermek, vagy mint aki újra azt a fájdalmat éli át, mint abban az időben, amikor az megtörtént. Mindez jövőbeli viselkedésmintáink spektrumát korlátozza be. A Rekonstrukciós Kineziológia lehetőséget ad arra, hogy újraépítsük magunkat, hogy egységként, teljes egészként tudjunk létezni.
Jelentkezés feltétele: TEK I/B. elvégzése.

Metabolikus Kineziológia 1.

Folyamatos változások közepette éljük az életünket. A külvilág változásai, illetve a külvilágból érkező változások – energetikai, spirituális/mentális, kémiai, érzelmi, elektromos, táplálkozási stb. – belső változásokat indítanak be bennünk  fizikai-energetikai-érzelmi-spirituális/mentális-testkémiai szinten. Mindez a Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia© szintjén kitágítja a metabolika jelentését: anyagi és energetikai információáramlás, –beépítés valamint kiáramoltatás az egyén és a környezet interaktív kapcsolatában. Befogadunk a külvilágból olyan hatásokat, melyek romboló következménnyel járnak, vagy aktívan teszünk azért, hogy ezt az ártalmat beengedjük az életünkben, vagy passzívan engedünk a hatásnak. Ebbe a körbe tartozik a táplálkozás, a légszennyezés, de a reklámok, a média hatása, vagy egy párkapcsolati krízis során kirobbant veszekedés is.Környezetünk felé “kiengedünk” olyan belülről áradó hatásokat – szándékosan, célzottan, avagy nem törődve a kontrollal - melyekkel nemcsak másoknak, hanem önmagunknak is ártunk. Mohóság és mértéktelenség nehezíti az életünket, avagy a másik véglet, az érdektelenség akadályozza, hogy valóban hozzájussunk ahhoz, amire vágyunk. Mindez apai/anyai, illetve férfi/női energia szintjén is meghatározódik, leképeződik. A Bach-eszenciákhoz a TEK ezen szintjén új leírások tartoznak, melyek rezgésszinten intenzíven hatva fejtik ki hatásukat. A tesztelt eszenciális energia megadja, hogy mely testterület érintett energetikai szinten az adott problémával kapcsolatban.Feltérképezzük a kliens stressz-reakcióit, azaz a stresszel összefüggő túlélési stratégiát. Gyakorta előfordul, hogy a stresszt is stresszel próbáljuk kivédeni. A pozitív változással kapcsolatban felmerül az ellenállás problémája is. A metabolikus (stressz-feldolgozási) gondok hátterében felmerül az örömtelenség, a bizalomvesztés, a félelelem, az önbüntetés, a harag, a bűntudat, a csalódás, az agresszió, a megvetés kérdése is. Amíg ezeket pozitív hozzáállássá nem alakítjuk, nehéz változtatni a dolgokon. A háttérben gyakran generációs szokás-minták állnak.A TEK Életvezetési Analízis© az energetikai-érzelmi stresszek feloldásával hatékonyan befolyásolja a test energia-áramlását, így energetikai egyensúlyt hoz létre; valamint az önbizalom, az öngyógyítás, önfejlesztés lehetőségét és eszközeit adja a kliens kezébe, támogatva az élet kihívásaival kapcsolatos aktív, hatékony, pozitív, dinamikus problémamegoldást. Ez a szint az értékek és jövőkép tisztázásáról és célok kitűzéséről szól, annak érdekében, hogy az adott személy kielégítő, sikeres és teljes életet éljen. Mindezeket a feltérképezett háttér-mintákat és információkat kormunkában és generációs munkával oldjuk, a mátrix megváltoztatásával.
Jelentkezés feltétele: TEK II. Rekonstrukciós Kineziológia 1. elvégzése.

TEK Coach-Tanácsadó modul I.

A TRANSZGENERÁCIÓS EPIGENETIKUS KINEZIOLÓGIA© személyi, életvezetési, problémamegoldási, stresszredukciós coaching és tanácsadó módszer, melynek célja a kliens életminőségének, közérzetének javítása belső erőforrásainak aktivizálásával. Kezdetben a coaching kifejezést a sportban alkalmazták, a sportolókat segítő edzőket-tanácsadókat nevezték coachoknak. Jelenlegi értelmezése is megőrzött valamit ebből az eredeti jelentésből, hiszen a mai coachok is az életre, a kihívásokra edzik klienseiket. A coaching célja az önismeret, a cselekvő önfejlesztés, az alkalmazkodási képesség, a stresszredukciós képesség növelése. A tanácsadói folyamat mind a coach, mind a kliens részéről cselekvő együttműködést igényel. A coaching alapkoncepciója: problémáinkra a válaszok bennünk vannak, s ezeket a válaszokat, megoldásokat a coach, a személyes TEK© Coach-Tanácsadó segítségével felszínre tudjuk hozni, képesek leszünk hasznosítani az életünkben. A modul célja olyan elméleti és gyakorlati információk átadása, melyek segítik az ügyfél/kliens életminőségének, életvezetési képességének, fizikai, lelki, érzelmi közérzetének javítását, mind magánéletében, mind az üzlet világában.A TEK© Coach-Tanácsadó segíti kliensét az élet kihívásaival kapcsolatos aktív, hatékony, pozitív, dinamikus probléma-megoldásban a life-coaching (életvezetési tanácsadás) keretén belül – támogatja abban, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja helyét és feladatát az életben; átlássa a sorsát uraló erőket, eseményeket; s feloldódjanak azok a blokkok, melyek akadályozzák mindebben. A TEK Életvezetési Analízis© az energetikai-érzelmi stresszek feloldásával hatékonyan befolyásolja a test energia-áramlását, így energetikai egyensúlyt hoz létre; valamint az önbizalom, az öngyógyítás, önfejlesztés lehetőségét és eszközeit adja a kliens kezébe, támogatva az élet kihívásaival kapcsolatos aktív, hatékony, pozitív, dinamikus problémamegoldást. A TEK Coach-Tanácsadó© segíti kliensét életmódja, életvitele, életszemlélete megújításában, testi-lelki-érzelmi egészsége megőrzésében, a minőségileg jobb élet elérésében. A TEK Coaching-Tanácsadás© az értékek és jövőkép tisztázásáról és célok kitűzéséről szól, annak érdekében, hogy az adott személy kielégítő, sikeres és teljes életet éljen. A TEK Coach-Tanácsadó© feltérképezi a jelenlegi élethelyzetet, a döntési szituációt, valamint a jövőbeli elérendő cél meghatározására is nagy hangsúlyt fektet (ez lehet egy jövőbeli magatartás, döntés, viselkedés avagy érzelem/élethelyzet-kezelési módszer). A fókusz tehát a jövőn van: Life Progression (LP) azaz a jövő a mostban.
Jelentkezés feltétele: TEK I/A-B szintek elvégzése.

TEK III. szint:
ReKonstrukciós Kineziológia 2.

Fregmentációs és Letapadásos mintázatok akadályozzák jelenbeli hatékony működésünket és a sikeres jövő megteremtését. Mindezek származhatnak jelenbeli életünk (fogantatástól a jelenig) mintáiból, de az őseink által hordozott és a generációs vonalon átívelő megoldatlan konfliktusokból is, valamint egyéb dimenziókból is. Olyan életfeladatok, amelyeket meg kell oldanunk, fel kell dolgoznunk, mert ha nem tesszük meg, akkor krónikus energetikai labilitást okozva befolyásolják fizikai, szellemi, lelki egészségünket. A Tek II. Rekonstrukciós Kineziológia 1-ben megismert módszerekkel és technikákkal ezen a szinten már Dimenziómintában oldjuk fel az önkorlátozó mintákat, tudatosítva a jelenbeli, generációs és a Dimenzióminta működési jelenségeket is. A morfogenetikus mezőből érkező Dimenzióminta minta hatással van testünk energetikai és fizikai működésére.
Jelentkezés feltétele: TEK II. Rekonstrukciós Kineziológia 1. és TEK II. Metabolikus Kineziológia 1., valamint a TEK Coach-Tanácsadó modul I., Anya és én, Apa és én modulok elvégzése.
Metabolikus Kineziológia 2.
Folytatjuk a Metabolikus Kineziológia 1. szintjén megismert TEK Életvezetési Analízis elkészítését. A meridiánszimbolika szintjén megállapítjuk a Bekapcsoló, a Fenntartó, és a Kisegítő mintát, levetítjük az 5 elem szintjére, majd feltárul előttünk ennek a Testek (Érzelmi, Fizikai, X-tényező test, Lélek-test, Mentális test) vonatkozásában megjelenő háttere is. A Fizikai leképeződés és a Megnyilvánulási minták is fontos információkat rejtenek. Újra megvizsgáljuk – immár tágabb nézőponttal –, a Mértéktelenség/Mohóság és Érdektelenség mintáit életünkben. A Bach-eszencia TEK-leírásai, a Stresszreakciók, az Ellenállás–mérték, valamint a Szokásrendszer feltérképezése új megvilágításba helyezi mintakövetésünket. A Genetikai/Nutritív energia szintjén a RIDLER-pontok speciális TEK értelmezése segít a kép összeállításában. Szerkezeti szinten a mozgással kapcsolatos személyreszabott optimális formációkat is tesztelhetjük kliensünk számára. Végül a Metabolikus problémákat mind Kormunkában, mind a Generációs vonalon oldjuk.
Speciális technikákkal feltérképezhető, hogy milyen dimenziókban, melyik generációnkban blokkolódtak, vagy léptek működésbe azok a minták, amelyek a jövőbeli célok megvalósítását akadályozzák. Megváltozott emberi kapcsolatok, kiegyensúlyozott, harmonikus életvitel, a testsúly rendeződése a legbiztosabb jelei a változásnak. A generációs háttér feltérképezésének eredményeképpen a kezelések pozitív hatása ügyfelünk családjában is érvényesül.
Jelentkezés feltétele: TEK III. Rekonstrukciós Kineziológia 2. elvégzése

TEK Coach-Tanácsadó modul II.

Az előző Coach-Tanácsadó modulban elkezdett munka folytatása.
Jelentkezés feltétele: TEK III. Metabolikus Kineziológia 2. elvégzése.

TEK IV. szint:
TEK TRIGON - Metabolikus Kineziológia 3.

A TRIGON szintje a Meatbolikus Kineziológia csúcsa. Az energoinformációs TEK-szimbolika segít feltárni mélységében mindazt a hatást, amit magunkhoz engedünk bármely testünk szintjén. A TEK© szempontjából reakciómintának nevezzük azt a jelenséget, amikor egy élethelyzethez, szituációhoz nem tudunk megfelelően alkalmazkodni, arra optimálisan reagálni. Ez hasonlít ahhoz, mint amikor allergiásak vagyunk anyagra, személyre, élethelyzetre. A Reakcióminta az alkalmazkodási problémát több szempontból vizsgálja. Ez az alkalmazkodási képtelenség nem csupán jelenbeli (fogantatásunkkal kezdődő) életünkből eredhet, forrása lehet generációs múltunk, illetve a dimenzióminta is. A TEK egy újabb lehetőséget is megnyit a generációk problémáinak kezelésén kívül: az immunrendszert befolyásoló energetikai minta származhat egyéb dimenziókból is, melyeknek hatását jelenlegi életünkben tapasztaljuk meg. Ha az egyén kerüli a stresszt, akkor annak hatásai is csökkennek, azonban előfordulhat, hogy adaptálódik, immunissá válik. Ez sokszor jelentős energiát emészt fel, ennek hatása: kimerülés minden szinten. Az alkalmazkodási mintákat is továbbadják a szülők a következő generációnak. Amennyiben a stresszel szembeni megküzdési stratégia eredményes, nem lesz probléma, azonban ha a konfliktus megoldatlan marad, akkor az energoinformáció “átszivárog” testi szintre is. Ezért a kiváltó okokat célszerű nemcsak a jelenben, az egyén múltjában, hanem generációkban és dimneziómintákban is megvizsgálni!
Jelentkezés feltétele: TEK III. Metabolikus Kineziológia 2. elvégzése.

DIMENZIÓMÁTRIX

A Reakciómintákat levetítjük csakraszintre, majd megvizsgáljuk hogy az adott reakcióprobléma milyen Érzelem-mintával, Szituáció-mintával, Cél(Vágy)-mintával, Elkerülés-mintával, és Szerep-mintával jellemzhető. Ez a komplex analízis adja az ügyfél Csakra-TRIGON-mátrixát. A Szituáció-minta például megmutatja, hogy a tesztelt személy miként viszonyul az élet különböző területein betöltendő szituációs szerepekhez: hogyan viselkedik mint szülő; milyen gyermekkori szerep rögzült, ami hátráltatja őt a jelenben is;milyen a viszonya az élet szerepeihez;valamint megvizsgáljuk, hogy a kapcsolatok váltanak-e ki stresszhez kapcsolódó reakciómintát. Generációs vonalunkon rábukkanhatunk azokra a mintákra, amelyek áthatják a családi vonalat és meghatározzák azt, hogy egyes helyezetekben mit, hogyan kell, vagy nem kell tennünk. Sokszor a tiltások, utasítások és lehetőségek kifejezései rejtik ezen mintákat.
 A Dimenzió-mátrixban megtalálható a személy Egyéni Életterve és ez hatással van arra is, hogy milyen családba születik, milyen emberekkel kerül kapcsolatba. Mindez meghatározza például azt is, hogy milyen generációs vonalat választ valaki erre az életére. Ha tudatosítjuk a különböző idősíkból érkező mintákat, akkor kezünkbe tudjuk venni az irányítást és képessé válunk másként gondolkodni, érezni, cselekedni, mint eddig, azaz képessé válunk alkalmazkodni és kezelni élethelyzeteinket. Ahhoz, hogy megtanuljuk holisztikusan és szimbolikusan értékelni a kliens működését, célszerű megismerkedni a probléma hátterében álló szimbólumokon keresztül az energetikai kiegyensúlyozás lehetőségeivel, hangsúlyozva, hogy nem kezelünk betegséget, nem végzünk egészségügyi tevékenységet, nem diagnosztizálunk. Munkánk során a probléma hátterében álló szimbólumokon keresztül energetikai kiegyensúlyozást végzünk.
Jelentkezés feltétele: a TEK TRIGON, valamint a TEK Coach-Tanácsadó II. modul elvégzése.

Ki lehet 1. szintű TEK Coach-Tanácsadó©?

Aki:
- elvégezte a TEK ©® I/A-B. szintjeit
- elvégezte a TEK II. Rekonstrukciós Kineziológia 1. és Metabolikus Kineziológai 1. szintjét
- elvégezte a TEK Coach-Tanácsadó modul I. szintjét
- elvégezte a TEK III. Rekonstrukciós Kineziológia 2. és Metabolikus Kineziológai 2. szintjét
- sikeres TEK Coach-Tanácsadó vizsgát tett
- a jogtulajdonossal szerződést kötött a névhasználattal kapcsolatban, s vállalta a szerződésben foglalt továbbképzési, minőségbiztosítási és egyéb kötelezettségeket.

Ki lehet 2. szintű, Professzionális TEK Coach-Tanácsadó©?

Aki:
- elvégezte a TEK IV. TRIGON szintjét
- elvégezte a TEK IV. Dimenziómátrix szintjét
- elvégezte a TEK Coach-Tanácsadó modul II. szintjét
- sikeres 1. szintű TEK Coach-Tanácsadó vizsgát tett
  sikeres 2. szintű TEK Coach-Tanácsadó vizsgát tett
  a jogtulajdonossal szerződést kötött a névhasználattal kapcsolatban, s vállalta a szerződésben foglalt továbbképzési, minőségbiztosítási és egyéb kötelezettségeket.

Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia Integrált képzés
képzési napok száma és  képzés díjak


TEK I/A. képzés  6 nap
képzési díj: 78.000.-Ft + jegyzet 3810.-Ft
TEK I/B.  képzés  4 nap
képzési díj: 52.000.-Ft + jegyzet 3810.-FT

 

TEK II/A. képzés  5 nap
 képzési díj: 65.000.-Ft + jegyzet 3810.-FT
TEK II/B. képzés  4 nap
képzési díj: 52.000.-Ft + jegyzet 3810.-FT

 

TEK III/A. képzés 4 nap
képzési díj: 52.000.-Ft + jegyzet 3810.-FT
TEK III/B. képzés 4 nap
képzési díj: 52.000.-Ft + jegyzet 3810.-FT

TEK IV/A. képzés 5 nap
képzési díj: 65.000.-Ft + jegyzet 3810.-FT
TEK IV/B. képzés 5 nap
képzési díj: 65.000.-Ft + jegyzet 3810.-FT

TEK Coach-Tanácsadó modul I. 6 nap
képzési díj: 78.000.-Ft + jegyzet 3810.-Ft

 

Anya és Én    2 nap
képzési díj: 26.000.-Ft + jegyzet 3810.-FT

Apa és Én      2 nap
képzési díj: 26.000.-Ft + jegyzet 3810.-FT

Érintés           2 nap
képzési díj: 26.000.-Ft + jegyzet 3810.-FT

A modulok  sikeres elvégzését oklevél tanúsítja. 

A tanfolyamhoz jelentkezés szükséges!
Jelentkezni:
info@solunadebrecen.hu
Telefonszám: 06 30 549 0620

Adatvédelmi tájékoztató

Impresszum