Generációkon át - Mit ad nekünk a Rekonstrukciós Kineziológia?

21

Augusztus

Fregmentálódunk, azaz lehasad rólunk valami, ami valaha részünk volt, s így már nem lehetünk azonosak azzal, akik valaha voltunk. Elhagyjuk énünk egy-egy részét, gyötrelem, fájdalmas leválás, keserű halál, szenvedésteli szerelem, fizikai fájdalom hasít le rólunk valamit, vagy ragaszt a múltba.

Életek és tapasztalatok sorát vállaljuk, hogy a hajdan volt egységet újra létrehozzuk önmagunkban, a lelkünk és a személyiség szintjén egyaránt. Mint ahogy minden életnek van feladata, ehhez hasonlóképpen, minden generációs vonal is rendelkezik egy-egy feladattal, feladatkörrel, amelyet az érintett generáció tagjai igyekeznek megoldani. Izgalmas és mélyen gyógyító folyamat megérteni, hogy milyen családot választottunk és miért, milyen párkapcsolati vagy éppen szülő-gyerek mintát ismétlünk generációkon át. A családi élettörténetekben rejlő titkok és hazugságok, az elszenvedett traumák történetei gyakran fekete lyukak a családok, generációk történeteiben, sokszor nem is tudunk róluk. Ide tartoznak a nemi szerepekhez, a férfiakhoz és nőkhöz kapcsolódó minták is. A nemi szerepeket, vagyis azt, hogy milyen nőnek és férfinak lenni, anyává, apává válni, a családban tanuljuk meg első lépésben és alapszinten.

Elgondolkodtatóak a következő kérdések, melyet mindannyian feltehetünk saját családunkra vonatkozóan:

  • Hogyan viszonyulnak egymáshoz az apák és fiúk?
  • Milyen női történetek jellemzők?
  • Milyen traumákat szenvedtek el őseink, melyek hatással vannak itt a jelenben a párkapcsolati választásainkra, mintáinkra?
  • Milyen történetek, traumák, veszteségek állnak egy –egy sikertelen gyermekáldás hátterében?
  • Milyen üzeneteket kaptunk családunk előző generációitól a női/férfi létről, szerepekről,
  • viselkedésről?
  • Mit szokott mondani nagyanyánk egy-egy jellegzetes helyzetben?

A kapott válaszok alapján láthatjuk, hogy a családi traumák és minták nemcsak három-négy, hanem akár több generáción keresztül is rendkívüli erővel hatnak, és sokszor a családi tudattalanban hordozzuk őket. Minden bizonnyal családtagjaink a lehető legjobb tudásuk szerint cselekedtek velünk szemben. Mindennek megvolt és megvan a helye az életünkben. Bár mindezeket tudjuk, gyakran mégsem jól éljük meg. Közben az emlékeink, letapadt és letört részeink a jótékony feledés homályába vesztek és arra várnak, hogy ismét magunkba emeljük őket, meggyógyítva és teljessé téve lényünket. A test-lélek-szellem összerendezése és a teljessé válás folyamatában van egy nagyszerű eszközünk: a Rekonstrukciós Kineziológia. Re-konstrukció: újra összeállítani, újra felépíteni részeinkre szakadt önmagunkat. A rendszer egyszerű, mégis komplex és logikailag jól követhető egységet képez. Több idősíkban és dimenzióban vizsgálja a probléma kialakulási és megoldási mintáit. A jelen életünkben felismerhető elakadásokon, téves mintákon túl, nagy hangsúlyt fektet az előttünk élt generációktól áthozott, átvett minták, és nehézségek felismerésére, tudatosítására és feloldására. Speciális technikákkal feltérképezhető, hogy milyen dimenziókban, melyik generációnkban blokkolódtak, vagy léptek működésbe azok a minták, amelyek jelenlegi, vagy jövőbeli célunk megvalósítását akadályozzák. A módszer fontos eleme, hogy bármely lélekszinten is dolgozunk, először mindig az egységállapotot teszteljük ki, ezáltal megerősítve a klienst energetikai és lelki értelemben egyaránt. Minden diszharmóniát, testi-lelki blokkoltságot az adott szinten megélt egység állapotban való megerősödés után tárunk fel és oldunk. Ezzel a szemlélettel és oldási menettel, a korrekciók valóban szelídek, erőteljesek és rövid idő alatt a lehető legeredményesebbek.

Példaként szeretnék bemutatni egy rövid történetet

Kliensem egy okos és tehetséges 26 éves építész hölgy, aki úgy érzi képtelen szakdiplomáját a leadási határidőre elkészíteni. Elmondása alapján összerendezetlennek érzi magát, hatékonysága és kreativitása minimálisra csökkent, ami korábban nem volt jellemző rá. Az elakadás mögött egy 5. generációs történetet találtunk, mely által jobban megértettük a jelenbeli helyzetét, valamint az ott talált blokkoltság oldásával sikerült elérni, hogy ne legyen gátolva jelen céljai megvalósításában. A generációs történet főszereplője egy 22 éves írónő volt, aki szerelmével való szakítása után egyedül élt, magányosan és szomorúan. Alkotói válságot élt át, melyhez kapcsolódott az erőtlenség és a „nem tudok továbblépni” érzése. Kliensem életében 2 hónappal korábban ért véget egy hosszabb párkapcsolat, mely hasonló a generációs ős által átélt élethelyzethez. A véget ért párkapcsolat előhívta azt a mintát, amit a generációs előd átélt, és amely mintába beleragadt. Jelen esetben ez az erőtlenség és a nem tudok továbblépni érzés, mely a generációs vonalban ismét megjelent, előhívódott a hasonló szituáció által, gátolva kliensemet céljai megvalósításában. A történet negatív érzelmi mintáit, blokkjait oldottuk, megszüntetve ezzel a hozott és előhívódott mintát. Az oldás után 2 hónappal kliensem elkészítette, leadta és megvédte diploma dolgozatát, volt párjával való szakításán túl tudott lépni, közösen, higgadtan át tudták beszélni a kapcsolat tanulságait.

 

Katona Márta
Coach kineziológus
TEK tanácsadó
AFT terapeuta

Kulcsszavak: kineziológiarekonstrukciós kineziológiacsaládgeneráció

Adatvédelmi tájékoztató

Impresszum