Kötődések a családfelállítás tükrében

21

Augusztus

Miért van az, hogy alig ismerünk olyan embereket, akik tudnak, mernek teljesebb életet élni, mint a felmenőik?

Tudatalatt legerősebben mindannyian a családi rendszerünkhöz kötődünk. Ezáltal azonban hűek vagyunk egy, a mélyben rejtetten működő családi „hagyományhoz” is. Gyakran nem is gondoljuk, hogy a minket érő állandó anyagi veszteségek, függőségeink, betegségeink, téves választásaink stb. mélyen a családi rendszerünkben gyökereznek. Ez az a családi minta, amelyet követve őseink sorsát ismételjük. Olyan ez, mintha minden elágazásnál tudattalanul követnénk felmenőink választását.

Kezek

Sorstévesztések – az ősök kényszerítő ereje

A tudattalan tartalmak gyakran egészen mást mutatnak, mint ahogyan azt a fizikai világban érzékeljük, tapasztaljuk. Ezek a kötődések alapvetően meghatározzák döntéseinket, sorsválasztásainkat. Szondi Lipót a Sorsanalízis c. könyvében fogalmazta meg először az ősök „kényszerítő erejé”-t, mint családi tudattalant. Leírása szerint a családi tudattalan maga a Sors, a bennünk meglévő, őseinktől származó választási kényszer. Választásainkban tehát rejtett, öröklött biológiai tényezőknek, génjeinknek vagyunk kiszolgáltatva.

Amikor körülményeink érthetetlenné, értelmezhetetlenné válnak számunkra, amikor eltávolodunk saját belső valóságunktól, akkor biztosak lehetünk benne, hogy belesodródtunk valaki másnak a sorsába – ez azonban sorstévesztés.

A családi rendszer gyógyítása – szabad választás

Szabadon választani akkor tudunk, ha megismertük gyökereinket, elengedtük sorstévesztéseinket, hiszen ekkor lelkünkben a családunk teljes támogatását élvezhetjük.
Tudattalan mechanizmusaink, választási kényszereink tudatossá tétele az alapja a Bert Hellinger által kidolgozott családfelállítás módszerének. Gyógyító hatása a valóság felismerésén és elfogadásán alapszik, mely által új életminőségre tehetünk szert. Megértjük és megéljük az új lehetőségeinkben rejlő varázslatot.

A gyógyító felismerés – feloldozás

A családfelállítás segítségével képviselők révén a térben modellezzük (felállítjuk, innen az elnevezés) az egyén családját, vagy élethelyzetének, hozott témájának szereplőit. A családfelállítást kérő találkozhat a mélyben működő családi mintáival. A vezető segítségével ezek az elakadást okozó minták feloldásra kerülnek, teret adva ezzel a gyógyulásnak.


Benke Edina
családállító, rendszerszemléletű tanácsadó


Kulcsszavak: családcsaládi mintacsaládfelállítástudattalan

Adatvédelmi tájékoztató

Impresszum